Auto fout geparkeerd in garage op -2

Wil de eigenaar van de zwarte BMW aub zijn/haar auto verwijderen van parkeerplaats 189 op -2 in de parkeergarage (zie foto)? Deze plek is eigendom van een bewoner die haar auto daardoor hier niet kan parkeren.

Start renovatiewerkzaamheden lift Dirk Vreekenstraat

Vandaag zijn de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de lift bij de lage poort, Dirk Vreekenstraat, begonnen.
Dit na overleg met de leverancier over mogelijke gevolgen van de corona crisis op de uitvoering van de werkzaamheden.

Uit het overleg is gebleken dat de risico’s dat het werk stil komt te liggen klein zijn. Skylift heeft o.a. de volgende maatregelen getroffen.:
– back-up van beschikbaar personeel mochten er monteurs door ziekte uitvallen;
– moderniseringsklussen, waar de werkzaamheden onder vallen, zijn prioriteit, net als opsluitingen en storingen.
Meer informatie is te vinden op: https://www.skylift.nl/actueel/skylift—covid-19-1/

Daarnaast is het zo dat
– alle spullen voor de modernisering reeds binnen zijn. In het servicemagazijn zijn in geval van nood ook diverse onderdelen beschikbaar;
– bij een eventuele lockdown gaan de werkzaamheden door i.v.m. benodigde beschikbaarheid van liften voor bijvoorbeeld bewoners die slecht ter been zijn en hulpdiensten.
– Met de start van deze werkzaamheden wordt de lift aan de Panamalaan direct hersteld (-1 en -2 zijn momenteel niet bereikbaar). Dit is vandaag uitgevoerd.

Gezien bovenstaande heeft het bestuur besloten de renovatie doorgang te geven.

Tijdelijke sluiting Hampton by Hilton Hotel

De manager van het Hampton by Hilton Hotel heeft vandaag gemeld dat vanwege het Coronavirus zij helaas genoodzaakt zijn om het hotel voor gasten te sluiten. Deze sluiting is voor zover nu bekend t/m 6 april.

Uiteraard is er ieder moment van de dag en nacht iemand aanwezig in het hotel voor de veiligheid en bewaking. Contactnummer van het hotel is: 020 215 9999

Corona Update

 

In verband met het Coronavirus desinfecteert Klaver Drie dagelijks de liftknoppen en de trapleuningen in ons gebouw.

Verder willen we u vragen om ook in het gebouw, trappenhuizen en liften de “social distance” van 1,5 meter in acht te nemen.

Conform het algemeen geldend advies adviseren we u zodra u thuiskomt uw handen gedurende 20 seconden grondig te wassen.

 

Bestuur VvE de Balken

Lift Panamalaan Update

Er is besloten om de defecte deurregeling op -1 en -2 van de lift Panamalaan te vervangen  door onderdelen die vrijkomen tijdens de renovatie van de lift aan de Dirk Vreekenstraat. Reden is dat  dat de  levertijd voor de onderdelen van de lift aan de Panamalaan tenminste 10 dagen is, en dan nog is levering onzekering momenteel ivm Corona. Daarom is in samenspraak met de beheerder (fa. Peron) besloten dat we de onderdelen uit de lift aan de Dirk Vreekenstraat gaan gebruiken, dit is het snelste (en ook een stuk goedkoper).
De renovatie lift Dirk Vreekenstraat begint maandag a.s.

Excuses voor het ongemak.

Renovatie lift Dirk Vreekenstraat

Graag informeren wij u dat aanstaande maandag de modernisering van de lift aan de Dirk Vreekenstraat begint.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 23 maart t/m vrijdag 10 april (3 weken). Werkuren zijn van 07:30 – 17:00 gedurende de dag waarbij geluid gemaakt kan worden. Indien dit nodig is, wordt er langer doorgewerkt met toestemming van de huismeester.
De lift aan de Dirk Vreekenstraat is gedurende deze gehele periode buiten gebruik. Vrijkomende onderdelen worden gebruikt voor reparatie van de lift aan de Panamalaan.

Verder het verzoek om afstand te houden van de monteurs zodat zij geen extra risicio lopen op besmetting met Corona.

Lift Panamalaan

De deurregeling van de lift Panamalaan op -1 en -2 is defect. Hiervoor moet een nieuwe deurregling komen. Deze wordt besteld en geplaatst. We houden u op de hoogte.

Reparatie Garagedeur -1

Op woensdag 11 maart zal de garagedeur op -1 gerepareerd worden. De werkzaamheden zullen starten rond 11.00 uur. Er kan dan tijdelijk niet in- en uitgereden worden. Houdt hier rekening mee.