Nachtdeur garage 24/7 dicht

Ivm een defecte garagedeur van het hotel is de nachtdeur van de parkeergarage 24/7 gesloten tot de deur van de garage van het hotel is gerepareerd. Verwachting tot donderdag 28 oktober.

Tuinconcert in de Kleine Tuin donderdag 19 augustus.

Aankondiging: Tuinconcert in het kader van het Grachten Festival in de Kleine Tuin van het complex ‘De lange Balk’ aan het Rietlandterras in Amsterdam.
met de volgende jazz-musici:
Mo van der Does – saxofoon
Ian Cleaver – trompet
William Barrett – bas
Wanneer: donderdag 19 augustus 2021 van 12:30 – 13:30
Locatie: Kleine Binnentuin van het complex de Balken tussen het Rietlandterras / Dirk Vreekenstraat / Borneolaan / Panamalaan
Voor de geinteresseerden, er zijn een aantal stoelen (niet veel) in de tuin beschikbaar om te luisteren, m.n. voor bewoners die niet aan de kleine binnentuin wonen. Geef ajb even door als je daar in geinteresseerd bent en met hoeveel personen. Mocht er meer animo zijn dan stoelen, dan hopen we dat een aantal bewoners aan de kleine binnentuin plaats bieden op balkon of terras, uiteraard op gepaste afstand!
Aanmelden kan via mail naar bestuur@vve-debalken.nl

Update tuincommissie

Binnentuinen  Hoop, Liefde en Fortuin

 Het verhaal achter de ‘Binnentuinen’

 Een stukje geschiedenis (2003-2008)

 Voorjaar 2009 begonnen Peter Kollee, Els Knipscheer en Bram Elsenaar in de twee binnentuinen van het complex Hoop, Liefde en Fortuin te werken. Peter, een ervaren hovenier en beleidsmaker voor het ‘groen’ bij de Gemeente Amsterdam, was anderhalf jaar daarvoor, door de toenmalige voorzitter van de VVE Maarten de Boer,  gevraagd een voorstel uit te werken voor een andere aanpak van de binnentuinen.

tuin oude situatie
tuin oude situatie

Het oorspronkelijke ontwerp uit 2003 werd gekenmerkt door stroken steentjes in verschillende kleuren met een aantal berken, taxushagen en borders als kenmerkende elementen. Worteldoek, bedoeld om onkruid tegen te houden, bedekte onder de steentjes vrijwel de gehele tuin. Het onkruid trok zich daar echter niet zo veel van aan en het regenwater kon niet meer weglopen. Het gevolg was een modderige, doodse tuin met weinig planten.

 

Het door Peter ingediende voorstel werd door de VVE en IJmere overgenomen en de uitvoering daarvan werd in 2008 in gang gezet. Als een sociaal werkproject werd toen een drainagesysteem aangelegd. Van de uitgegraven grond werden vier ’terpjes’ opgeworpen:  één in de Kleine Tuin met een Fladder Iep er op, drie in de Grote Tuin, elk met  een Italiaanse Populier, dezelfde soort die het Rietlandterras siert. Deze hoge bomen zijn nog altijd beeldbepalend voor de tuin. Andere struiken en bomen, o.a. Taxus, Hulst, Vogelkers en Wilg werden in een ruimtelijke structuur aangeplant om ook vanaf hoger gelegen etages een kenmerkend beeld te geven.

Het was oorspronkelijk de bedoeling bewoners van het complex mee te laten werken maar dat bleek niet zo goed te realiseren. Het werk wordt daarom nu gedaan door een kleine groep vrijwilligers die elke maandag afwisselend in de Grote en de Kleine Tuin aan de slag gaat. Peter is inmiddels naar het Oosten van het land verhuisd, Gini Klumper, Merlen van Kemenade en Joke Meel zijn er later bij gekomen.

De tuingroep: onze werkwijze

Zowel bij de vrijwilligers als bij de bewoners was er behoefte aan meer kleur en bloemen. Door de ervaring en kennis van met name Els Knipscheer kwam de nadruk steeds meer te liggen op inheemse planten.  Nieuwe soorten werden betrokken uit de Heijmanshof in Hoofddorp (waar Els zich o.a. bezighield met het opkweken van heemplanten), uit de tuin van Els zelf of van het Amstelveld. Altijd worden een paar plantjes uitgezet in de hoop dat ze binnen de tuin gedijen of zich zelfs verder uitzaaien. Dat lukt soms wel en soms niet. Geraniums, als bodembedekkers, zijn in groten getale aanwezig. In het voorjaar kleuren de tuinen geel en wit door de Narcissen, de Grote Muur, het Speenkruid en de Forsythia. De tuinen geuren door de talloze Seringen. De gele Kerria, de roze Dagkoekoeksbloemen, de vele soorten Geraniums en de op vele plekken bloeiende Rozen geven de zomer kleur. In het najaar zijn er volop Herfstanemoon, Herfstaster en Koninginnenkruid om maar een paar soorten te noemen. Wij streven naar biodiversiteit in planten maar ook in alles wat vliegt en rondkruipt. Het aantal verschillende soorten neemt dan ook gestaag toe. In de Grote Tuin is een vijver aangelegd met o.a. Dotters, Lissen en Zwanenbloemen.  Padden hebben we er zelf in uitgezet maar inmiddels zijn ook al salamanders gesignaleerd. De rugstreeppad, wat minder gewaardeerd door zijn luidruchtig paargedrag, heeft inmiddels een veilig heenkomen gevonden in het Diemerpark. We zoeken ook planten die vlinders, bijen, hommels en andere insecten aantrekken.

De donkere Taxusheggen, veelal in bolvorm gesnoeid, geven extra structuur aan de tuin evenals de ‘ruiters’ die op verschillende plaatsen staan:  kleine kegelvormige hooibergjes met een stok in het midden voor de stevigheid. Zij getuigen ook van onze werkwijze. Alles wat in de tuin groeit wordt weer in de tuin gebruikt. Van de plantenresten maken we compost . Het gras gaat op de ruiters en verdroogt waardoor de hoop inklinkt. Het onderste deel van de hoop vergaat en voegt zich in het bodemleven. De padden van de vijver in de Grote Tuin zitten er graag, vooral als het koud is. Alleen het onderhoud aan de bomen besteden wij uit. Een boomspecialist keurt de bomen om de paar jaar, snoeit waar nodig of haalt de hele boom weg zoals onlangs met de schietwilg in de Grote Tuin. De resten van de boom stapelen we op en de kleinere takken worden versnipperd.

Wij laten de tuin zo zijn eigen weg vinden. Daarom ook sproeien we nooit met water. Alleen de vijver wordt in droge perioden bijgevuld. Als het gedurende een langere tijd warm en droog is vallen nogal wat planten letterlijk om. Maar het jaar daarop zien we ze vaak toch weer terug. Al het werk doen we met de hand, ongemotoriseerd. De meeste graspaden proberen we wat breder te houden, zodat ze ook van boven beter zichtbaar zijn. Voor de toegankelijkheid binnen de perken hebben we smallere houtsnipperpaden gemaakt. Snoeihout knippen we daarvoor op. Het grind van de grindstroken van de oorspronkelijke tuin is op een aantal plekken verwerkt tot grindpaden, zoals rond de kruidentuin in noordoost hoek van de Grote Tuin of op het pad langs het hek in de Kleine Tuin. Van de paaltjes die de stroken grind destijds afbakenden hebben we een ‘vloertje’ gelegd bij de ingang van de Kleine Tuin.

De ‘plant van de week’

Zo proberen we van de binnentuinen een plek van rust en harmonie te maken. Als een kalender laat de tuin de wisseling van de seizoenen zien. Ook voor ons, die er maar één dag in de week zijn, is dat wellicht het boeiendste van de tuin. Wat staat er nu weer te gebeuren? Wat verdwijnt en wat gaat juist heel goed? Doordat wij er elke maandag met onze neus boven op staan zien we die ontwikkeling. En zien zo ook de soortenrijkdom die de tuin inmiddels te bieden heeft. Om iets daarvan door te geven zetten we elke week een ‘Plant van de Week’ in het zonnetje met wat wetenswaardigheden. Wij hopen dat de tuin daardoor nog meer voor u gaat leven.

De tuincommissie

Els. Merle, Joke, Gini en Bram

 

Voor uitgebreide achtergond over de tuinen ga naar de inhoudsopgave op deze website en klik op "de binnentuinen".

Garage -1 maandag 5 juli beperkt toegankelijk

De roldeur van de entree garage op -1 zal op maandag 5 juli gerepareerd worden. De garage op -1 zal daardoor niet toegankelijk zijn tussen 8 en 17u.

Gelieve hier rekening mee te houden met uw reisplannen. Excuses voor het ongemak.

Deelname ALV, dinsdag 11 mei

Beste bewoners,

Jullie hebben allen een uitnodiging en de benodigde stukken gekregen voor de ALV van 11 mei a.s. Om geldige besluiten te kunnen nemen in de ALV dient er een meerderheid van de eigenaren aanwezig te zijn, fysiek of via een machtiging. Voor onze VvE is het quorum 85, dit wordt helaas nooit gehaald in de 1e vergadering, waardoor er een 2e vergadering gehouden moet worden. Voor deze vergadering geldt de quorum-eis niet en kunnen besluiten genomen worden met de aanwezigen/machtigingen. Een 2e vergadering zorgt voor een vertraging van besluitvorming van minimaal 3-4 weken en we willen juist snel zaken in gang gaan zetten, zoals o.a. schilderwerk en vervangen bellenborden.
Daarom het verzoek deel te nemen aan de ALV op 11 mei a.s.. Meld je hiervoor aan bij Newomij via mail naar k.sturm@newomij.nl. Je krijgt dan later de inloggegevens voor de digitale vergadering. Indien je niet aanwezig kunt zijn, vul dan ajb de machtiging die je op maandag 26 april hebt ontvangen in en stuur deze naar hetzelfde Newomij e-mail adres.
Mocht je verder nog vragen hebben, neem even contact via bestuur@vve-debalken.nl
Alvast hartelijk dank!

Update Juridische Zaken

Het bestuur wil u graag op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken met betrekking tot twee rechtszaken die tegen de VvE’s lopen. We zijn verheugd te melden dat de VvE’s beide rechtszaken hebben gewonnen.

Zaak 1:
In mei vorig jaar ontving het bestuur van VvE de Stille Balk een dagvaarding voor:

– het betalen van achterstallige vrijwilligersvergoeding, à €1675, aan de heer Langeveld,
– het weer aanstellen van de heer Langeveld in het bestuur van VvE de Stille Balk
– de vrijwilligersvergoeding die bestuursleden ontvangen maandelijks uit te keren aan de eiser

De heer Langeveld was van mening dat hij onrechtmatig is ontslagen als bestuurslid van VvE de Stille Balk. Het bestuur was het hier uiteraard niet mee eens en heeft een schriftelijk verweer naar de Rechtbank gestuurd.

Naar aanleiding van het verweer wilde de rechtbank beide partijen horen. Op woensdag 27 januari jl. heeft een zitting voor de rechtbank te Haarlem plaatsgevonden met de heer Wilmink namens de VvE’s en de heer Langeveld als eiser.
Op 24 februari ontvingen wij het vonnis en hierin gaf de kantonrechter aan dat het de vordering van de heer Langeveld afwijst.

Zaak 2:
Zoals reeds eerder aan u is gecommuniceerd is de heer Langeveld in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 10 december 2019 m.b.t. het ALV besluit over de laadpalen in de parkeergarage.

Op woensdag 10 februari diende het hoger beroep voor de rechtbank van Arnhem. De VvE’s hebben ervoor gekozen om geen verweerschrift in te dienen, vanwege de daarmee verband houdende geoffreerde kosten van meer dan € 15.000,-. Daarom werd ter zitting mondeling verweer gevoerd.
Aanwezig bij de zitting waren de eiser; de heer Langeveld en zijn advocaat en namens de VvE’s de heren de Bie en Wilmink.

Op 12 maart ontvingen wij het vonnis van de rechtbank en hierin bekrachtigt het Hof de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 10 december 2019 en wijst het gevorderde in het beroepschrift van de heer Langeveld af.
We zijn erg blij met beide uitspraken.

Het bestuur van de VvE’s wil Toine de Bie, oud voorzitter van de VvE, heel hartelijk bedanken voor zijn niet aflatende juridische ondersteuning van de VvE’s in deze zaken, onder meer door het schrijven van verweerschriften en juridisch advies. Dit heeft ons allen veel geld bespaard.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de documenten van deze zaken, dan kunt u deze inclusief de uitspraken vinden op het portaal van de vereniging (newomij.twinq.nl) in het menu Administratie onder het kopje Mededelingen.

Update rechtzaken

Op woensdag 27 januari vond de mondelinge behandeling bij de Rechtbank Haarlem plaats over de zaak van de heer Langeveld tegen de VvE de Stille Balk over het volgens hem onrechtmatige ontslag als bestuurslid van VvE de Stille Balk en waardoor volgens hem, hij nog recht heeft op een deel van de vrijwilligersvergoeding. De VvE heeft tijdens deze behandeling mondeling verweer gevoerd in lijn met de eerder opgestelde conclusie van antwoord. Uitspraak van het hof is op 24 februari.

Op woensdag 10 februari diende het Hoger Beroep van de heer Langeveld tegen de VvE’s de Lange Balk, de Stille Balk en Parkeren onder de Balk. Doel was het laten vernietigen van de volgende 3 ALV besluiten: 1. Het lenen van €60.000 van de VvE de Lange Balk aan VvE Parkeren onder de Balk
2. Laadinfrastrutctuur aan te laten leggen voor electrisch laden van electrische of hybride auto’s
3. Kosten van de lening te leggen bij de eigenaren van een laadpaal, middels een maandelijkse contributie.

Omdat Rechtsbijstandverzekeringen zaken tussen VvE en een lid normaals gesproken niet vergoeden/bijstaan en de kosten van het maken van een verweer meer dan €15.000 zou kosten, heeft VvE-lid Toine de Bie aangeboden het verweer te schrijven en heeft middels bijgevoegde spreeknotities de standpunten van de VvE toegelicht. De heer Langeveld liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. Uitspraak van deze zaak is op 30 maart a.s.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

 

Zaaknummer:​​ 200.279.848/01

Mondelinge behandeling d.d. 10 februari 2021

 

Spreekaantekeningen​​ 

 

van:

 

De Verenigingen van Eigenaren De Stille Balk, De Lange Balk en Parkeren onder de Balk,

gevestigd te Amsterdam,

verweersters​​ in hoger beroep

 

in de zaak tegen

 

de heer S.C.A. Langeveld,

wonende te Amsterdam,

advocaat: mr.​​ P.G. Bekkers

verzoeker in hoger beroep.

 

Edelgrootachtbaar college,

 

De Verenigingen van Eigenaren De Stille Balk, De Lange Balk en Parkeren onder de Balk (hierna​​ gezamenlijk ook: de VvE’s), hebben​​ kennisgenomen​​ van het​​ beroepschrift​​ van​​ de heer S.C.A. Langeveld, gericht tegen de beschikking van de kantonrechter​​ in de rechtbank Noord-Holland d.d. 10 december 2019.

De VvE’s hebben ervoor gekozen om geen verweerschrift in te dienen, vanwege de daarmee verbandhoudende​​ geoffreerde​​ kosten van meer dan € 10.000,-. Daarom wordt​​ hier​​ ter zitting mondeling verweer gevoerd.

Vanwege de beperkte spreektijd zal dit verweer zich in hoofdzaak beperken tot een bespreking van de door​​ appellant​​ aangevoerde grieven.​​ Maar de VvE’s handhaven hun in eerste aanleg gevoerde verweer en doen zo nodig een beroep op de devolutieve werking van het hoger beroep indien uw hof van oordeel zou zijn dat een van de aangevoerde grieven onverhoopt zou slagen.​​ Zoals hierna zal blijken, dienen de grieven echter te falen.

Voor de achtergrond van deze zaak wijzen de VvE’s graag naar de paragraaf “Feiten en voorgeschiedenis” van hun verweerschrift in eerste aanleg.​​ 

 

Grief​​ I​​ 

Grief I​​ is een algemene​​ grief waarmee appellant​​ kennelijk​​ wil aanvoeren dat de drie gewraakte besluiten van de VvE’s​​ (één van de VvE De Lange Balk en twee van de VvE Parkeren onder de Balk)​​ nietig zouden zijn.​​ In​​ randnummer 11​​ van het beroepschrift wordt met juistheid, zij het kort, aangeduid wat de inhoud van die besluiten is.

 

Onder​​ randnummers 13​​ tot en met 18​​ van het beroepschrift wordt aangevoerd dat het besluit van de Vereniging van Eigenaren De Lange Balk nietig zou zijn, onder aanhaling van de beschikking van het hof Amsterdam van 18 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3370. De vergelijking die wordt getrokken met die zaak gaat evenwel mank.​​ De VvE’s De Lange​​ Balk en​​ Parkeren onder de Balk zijn gevestigd in hetzelfde gebouw. De leden van de VvE De Lange Balk zijn, zonder uitzondering, allen eigenaar van een appartementsrecht in de Vereniging Parkeren onder de Balk. Het gaat weliswaar om verschillende rechtspersonen, maar deze zijn nauw met elkaar verbonden. De drie besluiten hangen nauw met elkaar samen: zij hebben betrekking op de aanleg van een laadpaleninfrastructuur in het gebouw als geheel; dat is iets anders dan het dempen van een buiten het gebouw gelegen gracht met het oog op zuiver commerciële belangen van de bij de desbetreffende VvE aangesloten winkeliers.​​ Het betreft hier bovendien een lening aan een zuster-VvE, geen uitgave.​​ Dit deel van de grief kan niet slagen.

 

In​​ randnummers 20 tot en met 26​​ wordt de wijze van vergaderen van de drie VvE’s aan de orde gesteld. Daarbij wordt benadrukt dat de wijze van besluitvorming in de hoofdsplitsing (de VvE De Stille Balk) onjuist zou zijn. Hoewel de VvE’s dat betwisten, kan dit argument appellant hoe dan ook niet baten. De gewraakte besluiten zijn immers niet in de hoofdsplitsing genomen, maar in de beide ondersplitsingen.

Voorts geldt, zeker in het onderhavige geval, dat van meet af aan voor de leden duidelijk was welke besluiten in de VvE Parkeren onder de Balk en welk besluit in de VvE De Lange Balk is genomen. Ook dit deel van de grief faalt.

 

In​​ randnummers 27 tot en met 33​​ voert appellant het een en ander aan over de quorumeis, dat geheel bezijden de waarheid is. De gang van zaken in de VvE’s De Lange Balk en Parkeren onder de Balk is, dat de leden eerst uitgenodigd worden op een eerste vergadering. Gezien de omvang van de beide VvE’s (168 koopappartementen en 225 parkeerplaatsen) wordt de quorumeis nooit gehaald. De voorstellen worden wel door de aanwezige leden besproken. Er kan dan ook een stemming plaatsvinden, maar die is niet bindend. Dat blijkt ook wel uit het onder randnummer 30 aangehaalde citaat: te weinig stemmen voor rechtsgeldige besluiten, de stemming heeft dus het karakter van een meningspeiling en een advies aan de tweede vergadering van beide VvE’s, waar de quorumeis niet geldt. Het is juist dat die tweede vergadering – zoals bij vrijwel alle professioneel beheerde VvE’s – een schriftelijk karakter heeft. Leden die dat wensen kunnen die vergadering overigens gewoon bijwonen. Dat die vergadering slechts dient om de eerder uitgebrachte stemmen te bekrachtigen is echter een onjuist voorstelling van zaken. Alle leden kunnen in die tweede vergadering schriftelijk stemmen, ongeacht of zij in de eerste vergadering aanwezig waren en ongeacht hoe zij toen hebben gestemd. Het komt dan ook voor dat in de tweede vergadering een besluit wordt genomen dat afwijkend is van de uitslag van de meningspeiling in de eerste vergadering. Het moet de VvE’s van het hart dat Langeveld dit argument heeft menen te moeten aanvoeren. Als oud-bestuurslid van de VvE’s weet hij heel goed dat de door hem geschetste voorstelling van zaken onjuist is.

 

In​​ randnummers 34 t/m 39​​ wil appellant een onjuiste interpretatie van artikel 20 lid 1 van de Akte van Ondersplitsing van de VvE De Lange Balk​​ (hierna: AvOW; onderdeel van productie 4 van appellant)​​ ingang doen vinden. Bij de uitleg van bepalingen uit een splitsingsakte​​ komt het aan op de betekenis van​​ de bewoording, voor de uitleg waarvan echter wel aanwijzingen mogen worden ontleend aan ander in de akte voorkomende bepalingen (de zgn. CAO-norm).

 

Artikel 32 lid 1 van het Modelreglement 1992​​ (hierna: MR 1992)​​ luidt, voor zover hier van belang:​​ 

Er​​ kan​​ krachtens besluit van de vergadering een reservefonds worden gevormd,​​ ter bestrijding van andere kosten dan bedoeld in artikel 4 eerste lid tweede zin. Aan dat fonds zal geen andere bestemming worden gegeven tenzij krachtens besluit van de vergadering met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 38 vijfde lid, dan wel na opheffing van de splitsing.​​ 

 

Artikel 20 lid 1​​ AvOW​​ wijkt daarvan in die zin af dat door de eigenaars bestemmingsreserves​​ moeten​​ worden gevormd, zonder dat daarvoor een besluit van de vergadering vereist is. Deze bepaling beoogt dus het discretionaire karakter weg te nemen dat de eerste volzin van artikel 32 lid 1 MR 1992​​ kenmerkt. Hoewel de tweede volzin van artikel 32 lid 1 MR 1992​​ niet in artikel 20 lid 1​​ AvOW​​ lijkt te zijn​​ overgenomen, wil dat echter niet zeggen dat die volzin geen gelding heeft.​​ Artikel 20 lid 1 AvOW​​ wijkt slechts af van de eerste volzin​​ van artikel 32 lid 1 MR 1992. Dat niet bedoeld is artikel 32​​ lid 1​​ MR 1992​​ geheel te vervangen, blijkt ook wel uit de formulering van artikel 20 lid 1 in vergelijking met artikel 20 leden 2 en 3​​ AvOW. De formuleringen van die​​ beide laatste​​ bepalingen (“wordt gelezen als” en “wordt vervangen door een nieuw lid”) duiden wel op volledige vervanging.​​ De door appellant voorgestane interpretatie betekent bovendien dat de gelden van het reservefonds onder werkelijk geen enkele omstandigheid een andere bestemming zouden kunnen krijgen.​​ Slechts de eerste volzin van artikel 32 lid 1 MR 1992​​ is dus​​ niet van toepassing, maar de rest van die bepaling wel.​​ Dat betekent dat de​​ VvE De Lange Balk​​ bevoegd was​​ om aan gelden in​​ haar​​ reservefonds een andere bestemming te geven, mits met in achtneming​​ van​​ de eis van een tweederde meerderheid als gesteld door artikel 38 lid​​ 5​​ MR 1992. Dat die gekwalificeerde meerderheden in de tweede vergaderingen zijn behaald wordt door appellant terecht niet aangevochten.​​ Ook dit onderdeel van​​ de grief​​ faalt.

 

De conclusie is dat de genomen besluiten niet aan nietigheid lijden, maar geldig zijn.

 

Grief II

Deze grief stelt de overweging van de kantonrechter aan de orde dat zij niet bevoegd is om nietigheden, doch slechts vernietigbaarheden te beoordelen. De VvE’s​​ wijzen erop dat de kantonrechter dit kennelijk ambtshalve heeft overwogen; een verweer van die strekking hebben zij niet gevoerd. Zij​​ refereren zich op dit punt aan uw oordeel, onder handhaving van hun conclusie dat de besluiten in elk geval niet aan nietigheden lijden.​​ De grief kan dus bij gebrek aan belang niet tot vernietiging van de bestreden beschikking leiden.

 

Grief III

In grief​​ III wordt op zichzelf terecht aangevoerd dat de kantonrechter artikel 20 lid 1 AvOW niet in ogenschouw heeft genomen. Dat kan echter niet tot een andere uitkomst leiden, omdat de tweede volzin van artikel 32​​ lid 1​​ MR 1992​​ onverkort van toepassing blijft, zoals hiervoor is betoogd.

De verwijzing in randnummer 46 naar artikel 32 lid 1​​ van de Akte van Ondersplitsing van de VvE Parkeren onder de Balk (hierna:​​ AvOP)​​ is niet van belang. Het reservefonds van de VvE Parkeren onder de Balk wordt immers niet geraakt door de door appellant gewraakte besluiten, nu de uitgave zal worden gefinancierd door haar zuster-VvE.

 

Grief IV

Grief IV bouwt voort op​​ appellants​​ betoog dat in de ‘eerste’ vergaderingen bindende besluiten zouden zijn genomen. Hiervoor is al aangegeven dat dat betoog onjuist is.​​ 

 

Grief V

Ook grief V stoelt op een onjuiste interpretatie van de relevante regelgeving. Op zichzelf is juist dat de VvE Parkeren onder de Balk een uitgave zal doen, echter slechts​​ ter voorfinanciering​​ van de gewenste laadpaalinfrastructuur.​​ 

Onjuist is dat die uitgave valt onder de gemeenschappelijke schulden en kosten als bedoeld in de door appellant​​ in​​ randnummer 55 aangehaalde bepalingen, te weten artikel 3, onder a, b, c en/of j AvOP. Het betreft hier geen schulden of kosten in verband met onderhoud of gebruik of behoud (art. 3 sub a AvOP). Evenmin betreft het hier​​ noodzakelijke​​ herstelwerkzaamheden en vernieuwingen (art 3 sub b AvOP); bovendien komen deze kosten uiteindelijk​​ niet ten laste van alle eigenaars, maar​​ slechts​​ van hen die een laadpaal afnemen.​​ Het betreft evenmin schulden en kosten van de VvE als zodanig (art. 3 sub c AvOP). Tot slot betreft het​​ geen schulden en kosten​​ gemaakt​​ in het belang van de gezamenlijke eigenaars​​ (art. 3 sub j AvOP).​​ Het gaat hier dus niet om schulden en kosten “die voor rekening zijn van de gezamenlijke eigenaars” als bedoeld in artikel 2 lid 3 AvOP. De in die bepaling neergelegde unanimiteitseis is dan ook niet van toepassing.

Hetgeen wordt opgemerkt onder randnummer 59​​ achten de VvE’s onbegrijpelijk. Het gaat hier immers niet om de vraag of een bepaling in een van de aktes nietig is.

In plaats van op genoemde bepalingen zijn de besluiten van de VvE Parkeren onder de Balk gebaseerd op artikel 38 lid 8 AvOP. Het gaat hier om de aanleg van een nieuwe installatie. De besluiten zijn genomen met de in artikel 38 leden 5 en 6 bedoelde tweederde meerderheid in de tweede vergadering, waarvoor ingevolge lid 6 geen quorumeis gold. Anders dan appellant meent, stellen​​ de VvE’s zich op het standpunt dat slechts degenen die een laadpaal zullen aanschaffen van de aan te leggen infrastructuur voordeel zullen trekken, zodat anderen ingevolge artikel 38 lid 8, laatste volzin, AvOP daarin niet hoeven bij te dragen. Overigens volgt de regeling van artikel 38 AvOP, dat de unanimiteitseis uit het eerdergenoemde artikel 2 lid 3 AvOP niet van toepassing is. De regeling van​​ artikel​​ 38 AvOP zou anders immers betekenisloos zijn.​​ De kantonrechter heeft weliswaar overwogen dat ook de andere leden van de VvE’s daarvan voordeel trekken, maar de VvE’s hebben blijkens hun verweerschrift in eerste aanleg zich daarop niet beroepen. De VvE’s achten die overweging van de kantonrechter dan ook onjuist. De VvE Parkeren onder de Balk konden dan ook besluiten dat slechts de leden die een laadpaal zullen afnemen behoefde bij te dragen, omdat slechts zij daadwerkelijk van de nieuwe infrastructuur zullen profiteren.​​ 

 

Grief VI

Grief VI heeft geen zelfstandige betekenis, maar herhaalt slechts wat in eerdere grieven aan de orde is gekomen.

 

Voor zover er enige bewijslast op de VvE’s dan wel het bestuur rust biedt het bestuur bewijs aan van al zijn stellingen, speciaal door middel van getuigen.

De VvE’s concluderen​​ dat alle grieven falen. Zij verzoeken u de bestreden beschikking te bekrachtigen, zo nodig onder verbetering van gronden.​​ Kosten rechtens.

7

 

Roldeur parkeergarage -2 nog niet in gebruik

Vandaag heeft de firma Alldoorco de nieuwe roldeur in de parkeergarage op -2 geplaatst. Er bleken een aantal onderdelen, waaronder sensoren, te ontbreken waardoor de deur helaas nog niet in gebruik is. Voorlopig blijft de nieuwe deur in de open stand vergrendeld. We hebben de firma verzocht de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden. Tot die tijd blijft de nachtdeur 24/7 gesloten. Wij houden u op de hoogte van de voortgang. Excuses voor het ongemak.

Bellenbord Hoge Poort Entree Oost

De firma Smit heeft het bellenbord hoge poort entree oost weer aan de praat gekregen. De bel, de deuropener en de microfoon zouden het weer moeten doen. Dit is getest bij een aantal woningen. De camera is ook vervangen, maar deze krijgt men helaas niet werkend. Het systeem is erg verouderd en Minerva is gevraagd om op korte termijn met een alternatief te komen ter vervanging van de huidige bellenborden. Akkoord uiteraard via de ALV. Mocht er weer een storing optreden, deze graag melden via Twinq bij Minerva.

RSS
Follow by Email