Tags bestellen via huismeester

Sinds april zijn extra tags voor de VvE-deuren te bestellen via de huismeester, liefst via email. Geef aan naar welk adres ze moeten. Alleen eigenaars kunnen bestellen.

De kosten (€10) worden door Newomij in rekening gebracht.