Start renovatiewerkzaamheden lift Dirk Vreekenstraat

Vandaag zijn de geplande onderhoudswerkzaamheden aan de lift bij de lage poort, Dirk Vreekenstraat, begonnen.
Dit na overleg met de leverancier over mogelijke gevolgen van de corona crisis op de uitvoering van de werkzaamheden.

Uit het overleg is gebleken dat de risico’s dat het werk stil komt te liggen klein zijn. Skylift heeft o.a. de volgende maatregelen getroffen.:
– back-up van beschikbaar personeel mochten er monteurs door ziekte uitvallen;
– moderniseringsklussen, waar de werkzaamheden onder vallen, zijn prioriteit, net als opsluitingen en storingen.
Meer informatie is te vinden op: https://www.skylift.nl/actueel/skylift—covid-19-1/

Daarnaast is het zo dat
– alle spullen voor de modernisering reeds binnen zijn. In het servicemagazijn zijn in geval van nood ook diverse onderdelen beschikbaar;
– bij een eventuele lockdown gaan de werkzaamheden door i.v.m. benodigde beschikbaarheid van liften voor bijvoorbeeld bewoners die slecht ter been zijn en hulpdiensten.
– Met de start van deze werkzaamheden wordt de lift aan de Panamalaan direct hersteld (-1 en -2 zijn momenteel niet bereikbaar). Dit is vandaag uitgevoerd.

Gezien bovenstaande heeft het bestuur besloten de renovatie doorgang te geven.