Update renovatiewerkzaamheden lift Dirk Vreekenstraat

De renovatiewerkzaamheden zijn nu een week onderweg en verlopen op schema. Er waren wat problemen met de grootte van de besturingskast, maar dat is opgelost door de oude kast te hergebruiken. Na afloop zal ge-evalueerd worden waarom dit mis is gegaan. De extra tijd die het kostte is gelukkig weer ingelopen. Ook de lift aan de Panamalaan is direct op maandag hersteld met vrijkomende onderdelen.

Bij deze renovatie worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

– Vervangen van de besturing incl. frequentieregeling en toebehoren

– Vervangen cabine- en schachttableaus​

– Vervangen plafond en verlichting liftcabine​

– Vervangen deurregeling​

– Revisie cabine- en schachtdeuren​

– Modificatiekeuring

Het doel is om de lift meer bedrijfszeker te maken.  De componenten die nu worden geinstalleerd worden gemaakt door meerdere leveranciers waardoor we minder afhankelijk van OTIS worden (de oorspronkelijke leverancier van de lift). Tevens wordt het interieur verbeterd.

Van een bewoner kregen we nog de tip om buiten bij de centrale ingang een boodschap voor hulpdiensten op te hangen dat de lift buiten werking is en via welke andere deuren wel liften bereikt kunnen worden voor de verschillende gangen. Hier is bewust niet voor gekozen, net als tijdens de twee andere lift renovaties, om geen verwarring te geven aan de betreffende hulpdiensten. Bij het inroepen van de hulpdiensten kan namelijk alleen die deur worden geopend met behulp van de halofoon. De hulpdiensten kunnen en zullen dan vervolgens de trap nemen, dat is de snelste route (maximaal naar 6e etage). Wanneer zij bij een woning ter plekke zijn kan natuurlijk wel worden uitgelegd dat er een route naar beneden is via een (andere) lift, waarbij altijd wel één trap op of af gegaan dient te worden. Een andere mogelijkheid is om de hulpdiensten beneden bij de centrale ingang op te wachten en met hen mee te lopen naar een andere ingang. Wij raden u aan zelf na te gaan welke alternatieve route er is, voor zover u dat niet al gedaan heeft.