Update Juridische Zaken

Het bestuur wil u graag op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken met betrekking tot twee rechtszaken die tegen de VvE’s lopen. We zijn verheugd te melden dat de VvE’s beide rechtszaken hebben gewonnen.

Zaak 1:
In mei vorig jaar ontving het bestuur van VvE de Stille Balk een dagvaarding voor:

– het betalen van achterstallige vrijwilligersvergoeding, à €1675, aan de heer Langeveld,
– het weer aanstellen van de heer Langeveld in het bestuur van VvE de Stille Balk
– de vrijwilligersvergoeding die bestuursleden ontvangen maandelijks uit te keren aan de eiser

De heer Langeveld was van mening dat hij onrechtmatig is ontslagen als bestuurslid van VvE de Stille Balk. Het bestuur was het hier uiteraard niet mee eens en heeft een schriftelijk verweer naar de Rechtbank gestuurd.

Naar aanleiding van het verweer wilde de rechtbank beide partijen horen. Op woensdag 27 januari jl. heeft een zitting voor de rechtbank te Haarlem plaatsgevonden met de heer Wilmink namens de VvE’s en de heer Langeveld als eiser.
Op 24 februari ontvingen wij het vonnis en hierin gaf de kantonrechter aan dat het de vordering van de heer Langeveld afwijst.

Zaak 2:
Zoals reeds eerder aan u is gecommuniceerd is de heer Langeveld in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 10 december 2019 m.b.t. het ALV besluit over de laadpalen in de parkeergarage.

Op woensdag 10 februari diende het hoger beroep voor de rechtbank van Arnhem. De VvE’s hebben ervoor gekozen om geen verweerschrift in te dienen, vanwege de daarmee verband houdende geoffreerde kosten van meer dan € 15.000,-. Daarom werd ter zitting mondeling verweer gevoerd.
Aanwezig bij de zitting waren de eiser; de heer Langeveld en zijn advocaat en namens de VvE’s de heren de Bie en Wilmink.

Op 12 maart ontvingen wij het vonnis van de rechtbank en hierin bekrachtigt het Hof de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 10 december 2019 en wijst het gevorderde in het beroepschrift van de heer Langeveld af.
We zijn erg blij met beide uitspraken.

Het bestuur van de VvE’s wil Toine de Bie, oud voorzitter van de VvE, heel hartelijk bedanken voor zijn niet aflatende juridische ondersteuning van de VvE’s in deze zaken, onder meer door het schrijven van verweerschriften en juridisch advies. Dit heeft ons allen veel geld bespaard.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de documenten van deze zaken, dan kunt u deze inclusief de uitspraken vinden op het portaal van de vereniging (newomij.twinq.nl) in het menu Administratie onder het kopje Mededelingen.