Deelname ALV, dinsdag 11 mei

Beste bewoners,

Jullie hebben allen een uitnodiging en de benodigde stukken gekregen voor de ALV van 11 mei a.s. Om geldige besluiten te kunnen nemen in de ALV dient er een meerderheid van de eigenaren aanwezig te zijn, fysiek of via een machtiging. Voor onze VvE is het quorum 85, dit wordt helaas nooit gehaald in de 1e vergadering, waardoor er een 2e vergadering gehouden moet worden. Voor deze vergadering geldt de quorum-eis niet en kunnen besluiten genomen worden met de aanwezigen/machtigingen. Een 2e vergadering zorgt voor een vertraging van besluitvorming van minimaal 3-4 weken en we willen juist snel zaken in gang gaan zetten, zoals o.a. schilderwerk en vervangen bellenborden.
Daarom het verzoek deel te nemen aan de ALV op 11 mei a.s.. Meld je hiervoor aan bij Newomij via mail naar k.sturm@newomij.nl. Je krijgt dan later de inloggegevens voor de digitale vergadering. Indien je niet aanwezig kunt zijn, vul dan ajb de machtiging die je op maandag 26 april hebt ontvangen in en stuur deze naar hetzelfde Newomij e-mail adres.
Mocht je verder nog vragen hebben, neem even contact via bestuur@vve-debalken.nl
Alvast hartelijk dank!