Nieuw groen in DV juni 2016

Op zaterdag 4 juni zijn de oude planten eruit gehaald. De planten die nog goed zijn kwamen in geveltuinen terecht. De bakken zijn gevuld met nieuwe kleikorrels, grond, planten. En water.

Met dank aan Ymere voor het geld (Betere Buurtprijs), de bewonerscommissie voor de organisatie en de acht vrijwilligers, waarvan vijf uit de harde kernen van de BC en VvE en twee kinderen van een van hen. De oproep leidde tot 1 hulpkracht (wel een goeie !).

Tot nu doen ze het goed (eind september).