Verslag informele ALV dec. 2016

Op de informele bijeenkomst waren acht leden (van zes woningen) en twee bestuursleden aanwezig, ze pasten goed rond de tafel in de werkruimte van het hotel.

Marcel Spaai kwam met een artikel over regels en handhaving rond verhuur via Airbnb en andere sites. Kan of moet de ALV het verbieden of beperken ? Ook wil men een inventarisatie welke appartementen in het gebouw verhuurd worden.

Dit is verwerkt in een nieuwe pagina. Het bestuur ziet hier nog geen knelpunt en laat het aan leden over om het uit te zoeken en met een voorstel te komen.

Bert de Jongh vertelde over erfpacht. De gemeente heeft gezegd dat ze met een VvE willen spreken over het overstap-voorstel, in plaats van met individuele erfpachters. Het is onbekend of dit voordeel oplevert.

Er is in het algemeen veel onduidelijkheid. Er komt volgend jaar een voorstel, maar wordt dan bekend wat er gebeurt als onze pachttermijn afloopt in 2049 ? Zo niet dan is een goede keuze maken (in 2017 afkopen of niet) schier onmogelijk.

De toegankelijkheid van het gebouw:

De traanplaten bij de deur naar de buitengalerijen zouden glibberig zijn bij regen  De plaat bij de ingang hoge poort wordt weggehaald en opgeslagen in de hal. Misschien de bestrating ophogen ?

Er was veel instemming met het automatisch openen van de entreedeuren.

Eva Teisse vertelde over de geplande fietsroute: een brug van de Sluisbuurt naar Sporenburg, door de Van Hengelstraat naar de Veemkade. De bewoners van die straat proberen dit tegen te houden en hebben een alternatief: een ponton’brug’ in het Spoorwegbassin die bij de markt aanlandt en via het Rietlandterras naar de Panamalaan gaat. Er zijn huis-aan-huis pamfletten verspreid. Ik heb dit niet op de website gezet, omdat de ponton niet voorkomt > in de studie van de gemeente en de oproep vanuit de Van Hengelstraat, en de haalbaarheid nihil lijkt.

> Herstel: het is waarschijnlijk optie 11 = V Eesterenlaan in de presentatie van Goudappel. Deze optie valt buiten de shortlist en ‘ponton’ ontbreekt.

Erik sprak over verduurzaming en de activiteiten van buurtcooperatie OHG.

De tafel had waardering over de schoonmaak en de communicatie vanuit het bestuur.

Men vond deze bijeenkomst een goed initiatief, wat herhaling verdient.

De bijeenkomst eindigde om tien uur.

De volgende keer houden we zo’n bijeenkomst een of twee maanden voor de ALV zodat we kwesties uit kunnen zoeken en op de agenda zetten.

Erik Wilmink , Stefan Langeveld