Verslag informele ALV juni ’17

Aanwezig: Leo Ponten, Toine de Bie, Michèle Wilbers, Simon Rienks, Miebeth Lucassen, Niels Meuleman, Stefan en Bogdana Langeveld, Erik Wilmink (verslag), Loesje Verhoeven.

  • Leo presenteerde een plannetje om in de entree lage poort de witte muren en pilaren in twee kleuren groen te verven. Hij kwam op het idee omdat hij dit zag bij een appartementencomplex op het Funen. Reacties aanwezigen waren positief. Leo zal het voorstel op de facebook groep en website posten om te horen wat men ervan vindt. Idee is om met één entree te beginnen, is het niks dan kunnen we altijd weer terug naar wit.
  • Michele licht de veiligheidsaanpak (korte termijn) in de parkeergarages toe. Zij zal dit ook in de ALV doen.
  • Toine vraagt of Ymere akkoord gaat met het cameraplan. Ik geef aan dat zij akkoord zijn als het uit de reserves betaald wordt. Toine geeft aan dat sommige mensen dat mogelijk niet willen, omdat de reserves daar niet voor zijn. Aan de andere kant zijn er ook veel mensen die geen camera willen als ze er voor moeten betalen. Volgens Toine kan de politie mensen met een bivakmuts beperkt (‘zacht’) herkenenn. Voor de ALV zal er een korte presentatie gemaakt worden, waarin ook de historie van inbraken begin van het jaar toegelicht wordt (de reden waarom).
  • Leo is nog steeds niet blij met de asbak van het hotel die op de uitrijbaan hangt. Aanwezigen hebben nauwelijks/geen last van hotelmedewerkers die op de oprit roken. Erik zal de asbak  met Patrick bespreken.
  • Als het hotel zijn garagedeur opent worden vaak beide slagbomen geopend. Is dat nodig? Dit ook opnemen in gesprek met Patrick.
  • Leo heeft het sterke vermoeden dat garagedeuren en slagbomen tegelijkertijd openen als er twee auto’s gedetecteerd zijn. Dit kan tot onveilige situaties leiden. Stefan bespreekt dit met Ceteq.
  • Binnentuin komt nog ter sprake. Men is over het algemeen enthousiast. Stefan heeft de reactie van de tuincommissie op de post van Patrick Nicolaas in de fb groep geplaatst.
  • Er is nog onduidelijkheid over Nuon. Een monteur van Feenstra blijkt toch weer onaangekondigd bij bewoners langs te gaan om de warmtewisselaar te controleren en zelfs (kosteloos) te vervangen. Ze hadden beloofd het vooraf aan te gaan kondigen. Ik waag er nog eens een telefoontje aan.

Om 21.15u zijn de vragen op.