Bestuur en administratie

Newomij VvE Beheer verzorgt de leden-administratie en de financiën. Mail naar Karel Sturm. Telefoonnummer: 088-639 66 45 = 088-NEWOMIJ.

Bezoek twinq voor alle officiële stukken van de verenigingen.

Het besturen van de VvE’s De Lange Balk,  Parkeren onder de Balk en de Stille Balk (hoofdsplitsing) hebben dezelfde samenstelling: Jarno Kuijvenhoven en Erik Wilmink. Er is -vooralsnog- éen inbox voor alle besturen.

Taakverdeling

Erik Wilmink Sinds juni 2016 bestuurslid.

Cp hotel HamptonCp Ymere
Cie beveiliging; camera’s
Cie. duurzaamheid /laadpunten garage
Facebook-groep
Website
Welkom nieuwe leden
Cp-huismeester
Bestuurs e-mail

Jarno Kuijvenhoven Voorzitter. In het bestuur sinds 2010.
Alle technische zaken, inclusief schadezaken
Cp Marcel van Tol/DLB en Gebro.
Cp Skylift en Péron liftadvies
Cie. erfpacht
Cp Klaverdrie (met Céline Domenge)
Cp kascommissie
Stroomvoorziening
Toegangsysteem alle deuren
Stroomvoorziening

De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 125 euro per maand.