Elektriciteit, levering en verbruik

De stroomlevering voor de vereniging was een onderwerp waar de besturen (allen vrijwilligers) weinig tijd voor hadden. MijnNUON werd niet gebruikt, alles liep via Newomij. De meterstanden werden meestal niet doorgegeven, en dus geschat. NUON had de administratie van ons gebouw niet op orde.

Het huidige bestuur heeft vanaf 2016 het stroomverbruik en de levering onderzocht. De zaken die niet op orde waren zijn gestroomlijnd.

 1. Resultaat correcties
 2. De leveringspunten (tabel)
 3. Energiebelasting en cumulatie
 4. Correctie verbruik ; amsterdamse meters
 5. Een heel apart punt
 6. Overstappen loont
 7. Jaarverbruik en schatting kosten 2017
 8. Verbruik en besparing
 9. Heffingskorting
 10. Een moeizame start en verlies voor NUON

Resultaat correcties

NUON moest in drie kwesties corrigeren.

Eind oktober hebben we juridische hulp gevraagd via de rechtsbijstandverzekering (bij ARAG) voor de kwesties onder 4 en 5.

Kwestie 4. [april]  We krijgen we 8.670 euro terug, over de jaren 2014-2016. In de voorgaande jaren werd continu gemeten. Voor meter 3 krijgen we 7.936 euro terug, over de jaren 2012-2016. de berekening door NUON

Kwestie 5. Dit leveringspunt is sinds begin januari 2018 op naam van NUON Warmte.

Het bedrijf betaalt ons € 13.757 over de jaren 2012-2017. Deze kwestie is afgehandeld.

De som van deze correcties en de cumulatie EB is  € 46.015.

2  De leveringspunten (tabel)

De leveringspunten zitten in de de cvz-kasten nabij de liften. De punten 1 – 4 leveren aan

 • de lift (via tussenmeter)

 • ventilatie-units woningen (op het dak)

 • intercom

 • verlichting algemene ruimten – behalve punt 3

 • stroompunten in boxen (42V)

Adres – locatie

nr.

Verbruik ’17

slim

Levert ook aan

Panamalaan

1

55

nee

Garage: verlichting, ventilatie, toegangsysteem

D. Vreekenstraat – LP

2

30

nee

Borneolaan 173 – HP-W

3

21*

ja

Borneolaan 247 307 – HP-O

4

50

ja

Hydrofoor
Borneolaan 247 HP-O

5

25

ja

Stadswarmte-unit NUON zie 5

* Obv afrekening mei 2017-’18

Het jaarverbruik van het gebouw is ongeveer 155-duizend kWh.

3  Energiebelasting en cumulatie

De energiebelasting is afhankelijk van het jaarverbruik. Voor de eerste 10.000 kWh is het 11 cent, voor de volgende 40.000 kWh is het 5 cent, daarboven 1,3 cent (plus Btw, al voegt de EB geen waarde toe). Dezelfde staffelgrenzen gelden voor de Opslag duurzame energie (ODE).

Het is gunstig voor eindgebruiker als het verbruik van meerdere leveringspunten opgeteld wordt. In ons geval is het verbruik per punt 30-55K en het totaal 150K. Cumuleren mag als ze in éen gebouw (WOZ-objekt) liggen. Het criterium is: als je alle punten binnendoor kunt bereiken.

In 2014 heeft het bestuur aan NUON om cumulatie gevraagd en daaruit resulteerde een forse teruggaaf.

Vreemd genoeg betaalden wij vanaf 2014 de EB opnieuw per aansluiting; cumulatie hoef je maar éen keer aan te vragen* en werkt dan altijd.

Daarom vroeg het bestuur in december 2016 weer om cumulatie toe te passen. In januari kregen we een creditfactuur voor 15.652 euro.

* Tenzij je van leverancier wisselt, helaas. Bij de huidige leverancier Greenchoice is de “complexheffing” al rond. Bij hen betalen we de EB achteraf.

Samengevat

We hebben deze nalatigheid van NUON recht gezet.

4  Correctie verbruik ; amsterdamse meters

Wij hebben eind 2016 gemerkt dat bij 3 elektra-meters (nrs. 3-5 zie tabel) in de dalperiode beide telwerken lopen (in de piekperiode loopt alleen het telwerk ‘piek’). Dit was tegen onze verwachting.

Daarnaast was het jaarverbruik ‘piek’ bij de meters 3 en 4 twee maal zo hoog als ‘dal’ terwijl die waarden bij de twee goede meters dicht bij elkaar liggen. Bij alle huishoudens liggen de twee waarden dicht bij elkaar.

[Piek heet tegenwoordig Normaal, en Enkel geeft aan dat voor al het verbruik éen tarief geldt.]

In februari 2017 stelden we hierover vragen aan NUON.

NUON zei ons dat netbeheerder Liander de meters moet controleren en de uitkomst aan NUON doorgeven. Die vraag gaf ik aan Liander door. Ze zouden onderzoek doen en de meter vervangen door een slimme meter.

Op 2-2 heeft Liander éen meter vervangen (BL 247-307), maar zonder onderzoek. Dat laatste heb ik bij Liander nagevraagd.

[ Het dubbel meten tijdens de dal-periode blijkt bekend onder de naam amsterdamse meter. Het voordeel is dat je niet op hoeft te tellen voor het totale verbruik, want éen meter -piek- geeft dat weer. Om het piekverbruik te bepalen moet de waarde voor dal afgetrokken worden van ‘piek’. Als je het eenmaal weet, is het simpel ….

Hoe vaak dit voorkomt weet ik niet, een medewerker had dubbel tellen nog nooit meegemaakt. ]

Het corrigeren van het dubbel tellen blijkt niet simpel; het valt buiten de protocollen van Liander. Ik hoorde twee versies:

 1. Liander noteert het als storing, vervangt de meter en geeft het door aan de leverancier, die dan een correctie toepast. Dit hoorde ik bij mijn eerste contact. Toen meter 4 op 2-2 was vervangen, hoorde ik van NUON versie 2

 2. Een ijking -gedurende enkele weken- is nodig om het defect vast te stellen. Vervanging maakt ijking onmogelijk, uiteraard.

Daarom belde ik Liander om de vervanging van de twee volgende meters uit te stellen.

(Eerst verhaal gedaan bij klantenservice, die me aan de storingsdienst gaf. Die zei dat versie 1 geldt, zou me terug geven aan klantenservice en zei toen dat 2 toch juist is. En terug naar klantenservice om de ijking aan te vragen. Duur 45 minuten.)

Vervolgens werd ik gebeld door een medewerkster van Liander die het dossier doornam. Ze kwam hier op uit: ijking is niet nodig, Liander neemt het verbruik een maand op middels de slimme meter en vergelijkt dat met de waarden van de oude meter.

De twee andere meters werden ook vervangen en Liander mailde ons drie maal

In verband met een defect is de oude meter vervangen. … Wij hebben het energieverbruik opnieuw berekend. Het vastgestelde energieverbruik hebben wij op [24 april of latere datum] doorgegeven aan uw energieleverancier [NUON dus]. Deze kan uw verbruik zo nodig corrigeren.

Van NUON hoorden we niets en we mailden op 26-7

Op 24-4, 10-5 en begin juli heeft Liander de data van de nieuwe meter(s) aan NUON doorgegeven. Wanneer kunnen de herberekening van het verbruik van u verwachten ?

Deze vraag herhaalden we op 28-9 en stelden een formele klacht in het vooruitzicht.

Omvang van de fout

In plaats van 1+1=2 werd het 2+1=3, dat is eenderde te veel. Het verbruik van die twee punten in 2014-2016 was 225.000 kWh, maar sommige jaarafrekeningen klopten wel.

Van de voorgaande jaren hebben we nog weinig gegevens. Bij een punt werd in 2012 en 2013 de ‘continu’ waarde gegeven, geen piek en dal. 

Samengevat

NUON heeft jarenlang ons verbruik fout (te hoog) berekend, bij meerdere jaarafrekeningen.

Op 2 oktober belde NUON om deze kwestie door te nemen. De medewerkster zou het uitzoeken. Twee weken later hoorde ik dat het bij een andere afdeling ligt. Zie Actueel voor het vervolg.

5  Een heel apart punt

Om een aantal redenen kregen we in twijfels over punt 5. In die kast (hoge poort oost) zitten twee meters, 4 en 5.

 • Slechts éen meter (nr 4) is bekend bij Smit, onze installateur.

 • Punt 5 heeft sinds 2013 een hoge capaciteit: 3 x 63 A (anderen zijn 3 x 25 A) de netbeheerkosten zijn daarom 1500 euro/jaar.

 • Punt 5 krijgt heffingskorting (anderen niet). De ruimte van de warmte-unit meet 3 bij 5 meter.

 • Het afgenomen vermogen bij 5 verandert snel en continu, tussen 1,8 en 2,9 kW (af te lezen op de slimme meter), bij alle andere punten is de afname vrij constant

We vermoedden dat punt 5 voor de stadswarmte-unit is, die bevindt zich een paar meter verderop.

Het is onbekend hoe lang en hoe veel wij ten onrechte betaald hebben. Het verbruik was de afgelopen jaren veel lager dan dit jaar. In 2016 was de jaar-afrekening 2700 euro voor dit punt (incl de netbeheerkosten).

In maart 2017 kwam dhr. Ruijter van NUONWarmte kijken naar deze meter, met onze installateur en Marcel van Tol. Zij concludeerden dat de meter voor de warmte-unit is. Er zijn twee pompen, leidingen uiteraard en een schakelkast.

Daarna volgden vele emails tussen NUON en VvE. Een paar fragmenten (NUON > ons):

10-4 De elektriciteitsmeter die zich in uw pand bevindt is niet voor de warmte installatie.

Mocht u willen weten waarvoor deze meter dient, dan kunt u contact opnemen met uw netbeheerder.

14-4 Naar aanleiding van uw bericht heb ik de gegevens van Borneolaan 247 nagekeken. Het gaat om een elektriciteitsinstallatie. Deze installatie heeft geen connectie met de warmte installatie.

6-6 Over de warmte installatie op het andere aansluitadres op de Borneolaan 247 hebben wij navraag gedaan bij onze technische beheerder. Het gaat hier om een mechanische set. Dit betekent dat deze niet op elektriciteit draait.

Wellicht heeft u het over een ander product van NUON aangezien u het heeft over warmte pompen en sturing.

Mocht u zekerheid willen hebben dan verzoek ik u om een foto van de installatie en een foto van het meternummer naar ons te mailen, dan kunnen wij het verder voor u uitzoeken.

Eind juni meldde NUON

Omdat er onduidelijkheid is ontstaan over de elektra levering aan de warmte unit gaat mijn collega, Charlie Ruijter, samen met uw installateur nakijken hoe de stroomlevering precies is geregeld.

Ondanks mijn verzoek om daarbij te zijn ging iemand van Smit met dhr. Ruijter de situatie bekijken.

Van Smit hoorde ik dat de unit stroom krijgt van punt 5. Maar op 8-8 mailde NUONWarmte

Mijn collega, Charlie Ruijter heeft geconstateerd dat de elektriciteit wordt gebruikt voor warmtepompen die niet in ons beheer zijn. Slechts een klein deel van de elektra wordt verbruikt om een warmteklep te voorzien van stroom.

Het bestuur reageerde op 23-8:

Uw reactie roept een reeks vragen op en hij is niet in lijn met de informatie die ik van onze installateur kreeg.

 1. Wat doen de warmtepompen ?

 2. Zijn het de pompen in de NUON-ruimte die wij gezien hebben ?

 3. In wiens beheer zijn ze ?

 4. Van welk punt komt hun stroom ?

 5. Het warmtenet in ons gebouw werkt zonder inpandige pompen  ?

 6. < Slechts een klein deel van de elektra [van BL 247 neem ik aan] wordt verbruikt om een warmteklep te voorzien van stroom.> Waarvoor wordt de overige stroom verbruikt ?

 7. Sinds wanneer voorziet leverpunt BL 247 de warmteklep van stroom ?

 8. < Mijn collega zal u hier verder over informeren.> Dit is na twee weken niet gebeurd.

Op 25 augustus kwam het antwoord van dhr. Ruijter

Het is inderdaad een installatie van ons die warmte aan de flat levert. De E meter moet op de NUON gezet worden.

Ik ga de komende 4 weken met vakantie. Ik wil u vragen deze tijd nog te wachten met actie ,zodat ik na mijn vakantie dit op een goede manier kan afwikkelen zowel praktisch als financieel!

Op 18-9 (per abuis voor het eind van zijn vakantie 25-9) vroeg ik naar de voortgang ?Op 5-10 belde ik dhr. Ruijter. Hij verontschuldigde zich dat hij nog niet gereageerd had en zei dat een collega laat zoeken naar een contract* in deze.

 

Ook vreemd: de lift-meter zit aan 5 volgens de netbeheer-database, maar op de slimme meter kun je zien dat de lift stroom afneemt van punt 4. En de warmte-unit heeft als adres Borneolaan 245, punt 5 is bij de leverancier bekend als Borneolaan 247.

Samengevat

Punt 5 is van NUONWarmte en hoort op hun naam te staan. De Lange Balk heeft dit ten onrechte betaald.

* Voorbehoud: het kan zijn dat het bestuur gebrek aan kennis heeft over afspraken met NUONWarmte.

NUONWarmte is een van de 5 eigenaars in de koepel-VvE De Stille Balk, hun deel is 2/4847.

6  Overstappen loont

Eind 2015 bood NUON ons verlenging aan met 3 jaar vast en 5,4 – 4,1 cent/kWh – normaal en dal, kale prijzen. Daarop ging het bestuur op zoek naar lagere tarieven.We kozen met behulp van minder.nl voor Greenchoice, met 4,9 en 3,7 ct.

We betaalden in 2015 ongeveer 6,5 en 5,1 ct, met verschillen tussen de leveringspunten. In de afgelopen jaren waren de tarieven nog iets hoger.

Nog een voordeel: de vereniging had vier klantnummers bij NUON, nu is er éen.

Samengevat

Door over te stappen betalen we nu bijna 2 cent (incl Btw) minder.

We blijven op zoek; VvE-energie kan nog lagere prijzen aanbieden.

7  Jaarverbruik en schatting kosten 2017

Omdat tot 2016 de meterstanden vaak niet werden afgelezen, zijn ze geschat door NUON. Dat leverde vreemde jaarverbruikswaarden op. Het onjuist berekenen (zie 6) komt daar bovenop.

We betaalden de afgelopen jaren rond 33.000 euro aan NUON.

Het verbruik over 2017 is wel te bepalen, zie tabel in 2. Zonder punt 5 is het totale verbruik 160.000 kWh. Alle bedragen inclusief Btw en afgerond. Zie het rekenblad voor de sommetjes.

 • Stroom 8300
 • Energiebelasting 5300
 • ODE 1100 euro (met het tarief van 2016 is het 660 euro)
 • Totaal stroom + heffingen 14800
 • Netbeheerkosten 2000
 • Leveringskosten 160

Totaal 17.000 euro. Gemiddeld per kWh : 9,2 ct; de marginale kostprijs is 7,0 ct

8  Verbruik en besparing

Gereed: In de parkeergarage is sinds januari 2017 energiezuinige verlichting. Het verbruik ging van 36-duizend naar 7-duizend kWh.

De hydrofoor is in oktober vernieuwd; volgens de leverancier is deze zuiniger, maar het verschil valt niet te bepalen.

Voor de toekomst:

 1. Verlichting entrees en gangen. Er zijn ongeveer driehonderd armaturen in het gebouw. De kleine buizen verbruiken 8 Watt, de meesten continu. De lampen op de galerijen zijn overdag uit. Ook hier is ‘oplichten bij beweging’ mogelijk.

 2. Liften: Ze verbruiken stroom als ze dalen (meestal, vanwege het contragewicht), ongeveer 5 kW. Het verbruik per jaar per lift is in 2017 bepaald: lift 1 2500 , 2 en 3 3300 en 4 2000 kWh, totaal 12.000 kWh. De mogelijkheden voor besparing zijn niet bekend.

 3. Ventilatie voor woningen en garage: verbruik en mogelijkheden voor besparing zijn niet bekend. Ze werken continu (vraaggestuurd) en het verbruik is waarschijnlijk fors.

Oproep: wie wil een of meer van deze punten onderzoeken ?

9  Heffingskorting

Tot 2015 ontving de VvE voor de punten 1 t/m 4 een beperkte heffingskorting (een teruggave op de energiebelasting) omdat de elektriciteitsaansluiting in een pand is dat niet dient niet om er te wonen, te werken of op een andere manier te verblijven. Sinds 1 januari 2015 is dit gewijzigd en maken wij hier geen aanspraak meer op.

Voor punt 5 kregen we tot en met 2014 een beperkte heffingskorting, en daarna 2 jaar de volledige korting. Of dat laatste juist is weten we nog niet.

10  Een moeizame start en verlies voor NUON

Vanaf het begin ging er van alles mis met de administratie en afrekening van het verbruik. Dat leidde, onder de streep, tot een fors verlies voor NUON.

Tot 2004 kreeg de vereniging geen rekeningen voor stroom. In 2008 kwam bestuurslid Ad van Emmerik achter de oorzaak

De monteur vertelde ook over tal van problemen die NUON ondervond toen het van Gemeentelijk Energiebedrijf overging naar NUON. Er zijn nog altijd meters die uit de computerbestanden zijn verdwenen of daar nooit in zijn opgenomen. Naar zijn mening is dat ook het geval met de twee meters van Borneolaan 247-307 [4 en 5] waarvoor de VvE geen jaarafrekening ontvangt. Het zijn afwijkende meters uit een oud computerbestand. Waarschijnlijk van overgang bouwfase naar gebruik-fase verkeerd of niet ingevoerd.

Meter 1 werd vanaf het begin veel te laag afgelezen (of geschat), zodat we in 2009 een jaar-afrekening over 2008 van 144-duizend euro kregen. Onze administrateur gingen met NUON in gesprek. In 2010 schreef NUON dat de hoofdsom van 121-duizend euro op 65.000 werd gesteld, NUON nam een verlies van 56.000 euro.

In deze notitie geeft Ad van Emmerik de situatie weer van begin 2009 [ingekort]

In de notulen bestuursvergadering 14-05-2003 staat dat er in de begroting een schatting wordt opgenomen voor elektra-kosten (waarbij wordt opgemerkt dat de schatting moeilijk is te maken). NUON heeft de meters nog niet in het gebouw gelokaliseerd, vandaar dat er nog geen facturen zijn ontvangen.
In de notulen bestuursvergadering 19-05-2004 is opgenomen dat NUON de meters heeft gevonden , maar er zijn nog geen facturen ontvangen.
Uit de stukken van de oplevering opgesteld door de heer Dion Holvast van Bouwfonds blijkt dat er geen meterstanden zijn vastgelegd. In een rapport oplevering van Ver.Eigen Huis dd. 18-12-2001 zijn wel meterstanden opgenomen.
Er zijn in 2005 nota’s van NUON ontvangen voor drie van de vier elektra-meters in het gebouw.
Op basis daarvan is de exploitatie vastgesteld en is de reserve vrijgekomen, want de bedragen vielen lager uit. Er is toen geen juiste beoordeling van deze nota’s geweest. De meterstanden Panamalaan zijn te laag vastgesteld, het verbruik is veel hoger. Tevens is er geen nota ontvangen voor de meters in CVZ-kast Borneolaan 247-307.

Vastgesteld moet worden dat NUON deze meterstanden verkeerd heeft opgenomen en vanaf 2002 een te laag verbruik bij de VvE’s in rekening brengt. ().
Verder wordt vastgesteld dat op de meter Panamalaan, Dirk Vreekenstraat en één meter Borneolaan 247-307 het telwerk voor het nachttarief stilstaat.
Tenslotte blijkt dat voor de meters in CVZ-kast Borneolaan 247-307 er vanaf start exploitatie (2001) geen nota’s zijn ontvangen.
Aan NUON is gevraagd de telwerken voor nachttarief in werking te stellen en een naberekening te maken. Nadat dit is uitgevoerd is door NUON het verkeerd opnemen van de meterstanden Panamalaan vastgesteld. PN de Neeve is in onderhandeling met NUON over de ontvangen afrekening Panamalaan. De ontvangen afrekening brengt alles als elektriciteitsverbruik 2008 in rekening, maar dit wordt door De Neeve en bestuur als onjuist afgewezen. NUON zal een nieuwe berekening opstellen.