Veiligheid in en rond het gebouw

Update januari 2019

Twee jaar geleden is de Commissie Veiligheid van start gegaan. Dit naar aanleiding van allerlei ongeregeldheden. Wat zijn de aandachtspunten:

  • Awareness kweken, middels poster-actie en Facebook berichten.
  • Korte lijntjes: Contact met politie, straatcoaches en gemeente.
  • Middelen inzetten
    • Camera’s zijn geplaatst (april 2018)
    • Whatsapp-groep is gestart (lees verder)
    • Hang-en sluitwerk + verlichting zijn verbeterd.
  • Rondes. Wekelijks wordt het gebouw gecheckt door de leden van de commissie. Niet- sluitende deuren, vernieling en vervuiling worden gemeld en aangepakt.

Wat kunt u doen als bewoner ?

Melden van gebreken of vernielingen kan op de facebook pagina Hoop Liefde Fortuin Community (besloten) of bij de huismeester 06 51033185.

Tips bij overlast:
– Overlast bij voorkeur direct melden. De meldkamer van de straatcoaches (SAOA) is dagelijks bereikbaar op 020-4084555.
– Na 00.00 uur nog overlast? Bel de lokale politie 0900-8844
– Bij strafbare feiten/geweldpleging of spoed bel 112
– Overlast online melden: Melding openbare ruimte en overlast op amsterdam.nl

Indien mogelijk worden handhavers op de melding afgestuurd en daarna wordt het ter informatie doorgegeven aan team Jeugd & Veiligheid van stadsdeel Oost.

Ideeën over veiligheid horen we graag, stuur een email naar het bestuur.

Whatsapp-groep Buurtpreventie Holifo

Deze Whatsapp-groep is er voor om verdachte omstandigheden in de eigen woonomgeving met elkaar en met de politie te delen. Hij bestaat sinds april 2017 en functioneert naar verwachting. Er zijn 65 deelnemers (jan. ’19).
Ook meedoen ? Stuur een email met uw adres en 06-telefoonnummer. De leeftijdgrens is 18 jaar en huurders zijn welkom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.