Entree Hoge Poort Oost weer toegankelijk

Vanochtend heeft Vastbouw de ruiten boven entree Hoge Poort Oost gecontroleerd, nadat er een ruitje op zaterdag jl. naar beneden was gevallen. Trillende ruiten zitten wel goed in de beugels alleen door veroudering van het rubber is er soms wat speling. Vastbouw heeft scheve ruiten recht gezet en de gebroken ruit vervangen. Entree is weer veilig te betreden.

Entree hoge poort oost afgezet ivm vallend glas

Er is een ruitje boven de deur entree hog poort naar beneden gevallen. Ivm veiligheid is de entree afgezet met lint en wordt u verzocht de entree aan de van Eesterenlaan of Hoge Poort ingang West te nemen. Vastbouw is gecontact om de bevestiging van de raampjes te controleren. Hier is een hoogwerker voor nodig. Excuses voor het ongemak.

Update: Lekkage hal hoge entree hoge poort

De reparatie van het dak bleek uiteindelijk niet de oorzaak van de lekkage te zijn. De lekkage is een complexe puzzel. Een vervolgonderzoek in de appartementen in de 10 verdiepingen boven de lekkage heeft geleid tot een zeer waarschijnlijke bron van de lekkage. Helaas lukt het de loodgieter dit niet meer voor de kerst te kunnen opsporen, hiervoor zal heel waarschijnlijk gehakt moeten worden in de wand van de woning en ook weer gerepareerd. Ondertussen zal Vastbouw wel op korte termijn de 2 locaties waar vocht zich ophoopt proberen te ontlasten door gaten te boren in de wand en het water er uit pompen. We hopend dat de lekkage begin januari ’21 verholpen is.

Lift Dirk Vreekenstraat 44-126 buiten gebruik

Nav een storingsmelding vandaag, deur loopt aan/maakt lawaai is uit inspectie van Skylift gebleken dat het onderste draaipunt van de schaats in de deur is los gebroken agv metaalmoeheid. Het te vervangen onderdeel is besteld. Skylift hoopt dat het begin volgende week geleverd wordt zodat de deur dan gerepareerd kan worden. Het onderdeel moet uit het buitenland komen en Skylift doet er alles aan om het zsm hier te krijgen en te vervangen. Dit onderdeel stond op de planning om pas in 2026 preventief gewisseld te worden op basis van ervaring met andere liften. Tot die tijd is de lift helaas niet te gebruiken. U kunt wel gebruik maken van de liften van de Panamalaan en de Borneolaan. Excuses voor het ongemak.

Aanrijding roldeur -2 parkeergarage

Zaterdag 21 november jl is een huurder van een parkeerplaats op -2 tijdens het uitrijden van de garage op de helling door een bedieningsfout achteruit, tegen en vervolgens onder de roldeur doorgereden. Er is forse schade opgetreden aan de auto en de roldeur. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar de schrik bij de bestuurder en inzittenden was groot. De roldeur is niet meer te repareren en zal in z’n geheel vervangen moeten worden. De bestelling is inmiddels geplaatst. De levertijd is 6-8 weken. Tot die tijd zal de nachtdeur 24/7 gesloten blijven. Het vervangen van de roldeur is een verzekeringskwestie.

Bomenkap maandag 23 November

Maandag a.s. wordt, zoals eerder aangekondigd in de Nieuwsbrief van juni 2020, gestart met het kappen van een aantal bomen in de grote binnentuin tussen de twee poorten in.
Het is nog niet bekend hoe lang de werkzaamheden zullen duren.

Update: Lekkage hal hoge entree hoge poort

Gisteren is de loodgieter (fa. Smits) op verder onderzoek gegaan naar de oorzaak van de lekkage. Ze zijn bij meerder appartementen langsgeweest en hebben de tekeningen bestudeerd. Het lijkt er sterk op dat het een lekkage van de aansluiting van het ontluchtingskanaal en het dak is. Woensdag a.s. gaat Smits de raparatie aan het dak uitvoeren.

Update liften BL 247-305 en DV 44-126

Vandaag hebben wij een uitgebreide terugkoppeling gekregen van onze liftbeheerder Péron Liftadvies:

Er valt wat te zeggen over de wijze van aanpak van Skylift betreffende de herhaal storingen aan de Borneolaan 245-305. Zoals eerder gesteld is het aansturen van de verschillende monteurs op deze hardnekkige herhaalstoring niet handig geweest. Ook het uit blijven van de afgesproken reparatie van de APS limax heeft niet bijgedragen aan het vertrouwen van de VvE in Skylift.

Dit is eerder besproken met de regiomanager service van Skylift en de chefmonteur.

In volgorde van vervanging en uitsluiten van componenten zijn de volgende onderdelen onder garantie vernieuwd te weten:

– De APS limax kabel
– De APS limax absoluut opnemer.
– Aanpassingen aan de HCU print (deze controleert de conditie van de draagbanden)
– Aanpassingen van de aansluitingen op de draagbanden naar de HCU print.
– Vervanging van de HCU print.
– Afstelling van de deurprint, en
– Uiteindelijk de vervanging van de inspectie print op het cabine dak.

Met de vervanging van het laatste component lijkt er een einde te zijn gekomen aan de herhaal storingen aan de Borneolaan. Het vermoeden is dat een aantal connector aansluitingen op deze inspectie print onvoldoende contact maakten en/of (print) breuken vertonen. Dit wordt nog door Skylift onderzocht en teruggekoppeld aan de VvE en Péron Liftadvies.

De storing welke maandag morgen gemeld is staat hier waarschijnlijk los van. De afwijkende werking van de stand aanduiding betreft een instellingsfout op de nieuw geplaatste cabineprint. En het pendelen van de deur komt voor uit een zgn, DCP-fout. Dit kan ook een instelling betreffen. De komende dagen wordt door Skylift de installatie nog nauwlettend gecontroleerd.

De lift installatie aan de Dirk Vreekenstraat is na vervanging van de HCU-print én het opnieuw aansluiten van de draagbanden volledig in bedrijf gebleven en heeft hierop niet meer gestoord.

Voor de volledigheid staan hieronder nog eens de technische termen.

De APS (Limax) staat voor Absoluut Positionering Systeem. Deze voorziet de liftbesturing van de exacte positie van de liftcabine in de liftschacht. (per millimeter).

De term DCP staat voor Drive Control Protocol. Dit is de zgn. communicatie tussen de frequentie regelaar en de liftbesturing. (op welk moment versneld en vertraagd de lift).

Als laatste de genoemde HCU module. Deze afkorting wordt gebruikt voor Hijsband Controle Unit welke de huidige draagbanden controleert op de actuele conditie.

Lekkage hal hoge entree hoge poort

Sinds een tijdje is er een lekkage in de hal hoge entree hoge poort. De bron opsporen is lastiger dan gedacht. Vastbouw is hier mee bezig en heeft een camera inspectie uitgevoerd in de leiding en op basis van de resultaten een aantal woningen bezocht waar de lekkage het mogelijk vandaan kon komen, zonder succes. De lekkage zit in het hoogste deel van het gebouw, dus er zijn veel potentiele bronnen van de lekkage. Nu zijn de tekeningen erbij gezocht en wordt via de tekeningen bekeken waar de lekkage mogelijk vandaan komt. Het kan zijn dat Vastbouw hiervoor in uw woning moet inspecteren. Er wordt aan gewerkt en hopelijk snel opgelost.