Reparaties, onderhoud, schoonmaak

Voor de (storingen in de) parkeergarage en de liften zie de pagina’s over die voorzieningen.

Deuren algemene ruimten

Sinds april 2019 zijn extra tags te bestellen via de huismeester, liefst via email. Geef aan naar welk adres ze moeten. De kosten (€10) worden door Newomij in rekening gebracht.
De sloten werken op batterijen. Als ze bijna leeg zijn ziet u een rood signaal. Geef dit door aan de huismeester 06- 51033185 .

Reparatie en onderhoud

In principe kunnen bewoners gebreken en storingen direct melden bij deze personen of bedrijven. Indien per email graag een cc naar bestuur et vve-debalken.nl.

Onze huismeester is Virgil Esajas sinds maart 2019.  Hij is in het gebouw op werkdagen van 8-10 uur. 

Werkterrein: de algemene ruimten en de omgeving van het gebouw.

Voornaamste taken: kleine reparaties aan lampen, deuren (sloten, drangers), rommel opruimen, bewoners aanspreken en monteurs ontvangen.

Bereik hem via email of 06-5103 3185 (nieuw nummer sinds december 2018). Hij is daarop tot vijf uur bereikbaar, indien noodzakelijk.

 

Onze huis-aannemer (technisch beheerder) is Gebro, 020 6901733 werkdagen 9–16 uur, daarbuiten 06 21522965.

Wat doet Gebro ?

A. Grotere reparaties in algemene ruimten. Meestal op verzoek van de huismeester of het bestuur.

B. Gebouw-problemen in de woningen. De kosten zijn voor de bewoner of de vereniging, dat hangt van de situatie af. Gebro overlegt zo nodig met het bestuur en de technisch beheerder. Reparaties op kosten van de VvE alleen na toestemming van het bestuur en op basis van een offerte.

Voorbeelden: lekkages, grote scheuren en afvoerproblemen.

Afvoerproblemen zijn voor RRS 0800 0991313 . Hun werk aan verstoppingen voorbij de zwanenhals wordt betaald door de VvE. RRS neemt op en ontstopt. Mochten zij iets adviseren dat niet in het contract zit, zoals camera-inspectie, dan vragen ze eerst toestemming. N.b. RRS komt niet wanneer ontstoppingsvloeistof is gebruikt.

Schades door lekkages valt meestal onder de dekking van onze opstalverzekering (polis 2017 en Voorwaarden).

Wij vergoeden de directe materiële schade aan [] het gebouw veroorzaakt door iedere [] gebeurtenis, die beschadiging of verlies veroorzaakt, die plotseling en onvoorzien ontstaat en die niet krachtens deze voorwaarden is uitgesloten.

Scheuren vallen er in principe niet onder, omdat er geen gebeurtenis aan te wijzen is.

Vul dit formulier in en stuur het naar Newomij (mevr. Appel). Het formulier is voor allerlei schade-gevallen, veel vragen kun je open laten. Soort verzekering is Brand/uitgebreid. ‘Verzekeringnemer’ wordt door Newomij ingevuld.

 

Bel bij glasschade in de woning of op het balkon/terras de Glaslijn 0800 0205090 (dan gaat het via de verzekering van de VvE).

Ruitbreuk in de hallen e.d. wordt in de regel door de huismeester of het bestuur doorgegeven.

Preventie, advies en supervisie

De technisch adviseur is Marcel van Tol van De Lairesse Bouwmanagement (email). Hij beheert het onderhoud, coördineert lekkage-herstel, adviseert het bestuur en begeleidt projecten zoals schilderwerk, nieuwe verlichting garage.

Schoonmaak

Klaverdrie is het schoonmaakbedrijf voor de algemene ruimten.

Dit is hun weekrooster per element (n.b pagina drie betreft de garage).

In 2019 worden de schuiframen en het glas op de galerijen schoon gemaakt in week (4 en) 27. De ruiten van de entrees (buitenkant) in week 15, 27, 38.

Vragen over de schoonmaak naar Céline Domenge.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.