Het Rietlandpark

Op 14 november begon het opknappen van het park, met de beplanting van de stroken langs de tunnelweg.

Daarna werden de nieuwe speeltoestellen geplaatst.

Over het grasgebrek kon Céline Domenge dit melden in februari.

Afgelopen vrijdag (17-2) heb ik met Patrick ter Borgh van het stadsdeel gesproken. Het winterweer en de snoeiperiode gaan volgende maand plaatsmaken voor zaaien en beplanten. Alleen zeg ik er gelijk bij dat er meer plekken in Amsterdam zijn die aangepakt moeten worden. Houden jullie dus rekening met een ruime periode! Bovendien leert de ervaring (mij) dat de gemeentelijke termijnen vrij ruim zijn.
In principe wil de afdeling Groen veel gaan zaaien en vervolgens minimaal 4/5 weken met hekken gaan afzetten (echt een vereiste!), planten gaan zaaien, mogelijk andere ondergrond bij enkele plekken. Dat laatste zal nog besproken worden.
Patrick heeft mij verzekerd dat de plannen afgemaakt zullen worden en ik heb alle redenen om aan te nemen dat het zo is. Ik ga mij hiervoor inzetten en ik blijf het proces volgen.
Hebben jullie nog wat geduld, dan hebben we hopelijk vóór de zomer ons prachtige Rietlandpark terug!

 

Er zijn meer wensen: het uit het zicht brengen van de tunnelbuis en de opknap van het tennisveld.

Naar aanleiding van mijn vragen kon Patrick ter Borgh melden op 9-11

Er wordt opdracht gegeven om de belijning van de tennisbaan te herstellen.

Winddoeken ophangen vinden wij niet wenselijk, i.v.m. met de veiligheid willen we de baan transparant houden.

De baan voorzien van een nieuwe laag asfalt zal nog nader onderzocht moeten worden en zo nodig gecombineerd gaan worden met andere werkzaamheden in de buurt.

Terugblik

Brief medio oktober ’16

Beste bewoners,

Dankzij de handtekeningen-actie van vorig jaar, is het stadsdeel zich bewust geworden van de noodzaak om de groen- en speelvoorziening aan het Rietlandterras te verbeteren. Deze inhaalslag zal in ieder geval het aanbrengen van struiken bij de hekken nabij de Piet Hein tunnel omvatten en het plaatsen van nieuwe speeltoestellen geschikt voor verschillende leeftijdscategorieën.

Mede dankzij jullie steun hebben we deze vernieuwing in gang kunnen zetten. We kijken uit naar een mooie en veilige ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten.

Céline Domenge
Esselien van Eerten

 

21-9-’16

In juni 2015 hebben twee bewoners van ons gebouw – Esselien van Eerten en Céline Domenge- de gebreken in het park geïnventariseerd (Rietlandterras Herstel & Verbetering) en meer dan 200 handtekeningen verzameld bij bewoners/scholen/opvang. Vervolgens is dit als verzoek ingediend bij het stadsdeel Oost en in december 2015 hebben zij ingesproken op een bestuursvergadering. Dit met als doel om het Rietlandpark te laten onderhouden, herstellen en verbeteren.

Sindsdien onderhoudt de bewoonster regelmatig contact met het stadsdeel (gebiedscoördinator/ gebiedsmakelaar) en de afdeling Groen in het bijzonder.

Terwijl er aanvankelijk wel geld voor het Zeeburg-gebied zou zijn (in juni zijn er nog 2 plannen met begrotingen bij het stadsdeelbestuur ingediend), kregen we medio juli 2016 te horen dat er eigenlijk geen geld was.

Het laatste nieuws is dat de afdeling Groen inziet dat onderhoud echt nodig is. Deze afdeling zegt bereid te zijn om op korte termijn het nodige onderhoud te verrichten, los van de overige plannen van het stadsdeel om het gebied te verbeteren. Opnieuw wordt er een ontwerper ingeschakeld. []

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.